Veronika Antošová

Bakalářská práce

Frekvence císařských řezů za roky 2016-2020 a indikace k nim

Frequency of C-section for the years 2016-2020 and indication for them
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem císařský řez, a to konkrétně vývojem a epidemiologií císařských řezů v nemocnici v Královehradeckém kraji za období 2016-2020. V teoretické části se věnuji celkové problematice císařského řezu, jako je stručná historie, možné techniky provedení operace a indikace císařského řezu. Dále se zmiňuje o možných komplikacích císařského řezu, druhy anestezie a předoperační …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the topic of caesarean section, specifically the development and epidemiology of caesarean sections in a hospital in the Hradec Králové region in the period 2016-2020. In the theoretical part I deal with the overall issue of caesarean section such as a brief history, possible techniques for surgery and indications for caesarean section. It also mentions possible complications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Milan Košťál, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Antošová, Veronika. Frekvence císařských řezů za roky 2016-2020 a indikace k nim. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka