Bc. et Bc. Dominika Prchalová

Bakalářská práce

Pygmalión: transpozice mýtu, jeho literární a divadelní verze. G. B. Shaw, A. J. Lerner

Pygmalion: Transposition of the Myth, its literary and theatrical version. G. B. Shaw, A. J. Lerner
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vyzkoumat transpozice antické látky (Pygmalión) do moderní podoby, konkrétně v dramatu George Bernarda Shawa Pygmalión, v muzikálu Alana Jaye Lernera My Fair Lady a v jeho brněnském uvedení (My Fair Lady ze Zelňáku). Práce se zabývá žánrovými a interpretačními posuny Pygmaliónu, ukazuje některé z jeho nejznámějších adaptací a postoj umělce k vlastnímu výtvoru. Situace Pygmaliónu …více
Abstract:
The aim of this thesis is to investigate the transposition of a classical myth, i.e. Pygmalion, to the modern form in the drama of George Bernard Shaw's Pygmalion, the musical My Fair Lady by Alan Jay Lerner and its introduction in Brno. The work deals with different genres and interpretative changes of the subject-matter, it describes some of its famous adaptations and analyses the highly personal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Čechová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika

Práce na příbuzné téma