Mgr. Tomáš Fábry

Bakalářská práce

Sazba sekvenčních diagramů v prostředí LaTeX

Sequence Chart Typesetting in LaTeX
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to analyze and improve existing macro package MSC for the system LaTeX. The users of the package can simply typeset diagrams of the language MSC into their documents. The original package draw diagrams by technology PSTricks, meanwhile the new package is implemented by techonology PGF & TikZ.
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo analyzovať a vylepšiť existujúci makro balíček MSC pre systém LaTeX. Tento balíček umožňuje používateľom jednoducho sádzať diagramy jazyka MSC do svojich dokumentov. Pôvodný balíček využíval na vykresľovanie diagramov technológiu PSTricks, kým nový balíček je implementovaný pomocou technológie PGF & TikZ.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Gotthard
  • Oponent: RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika