PharmDr. Ján Remšík, Ph.D.

Disertační práce

Regulace plasticity povrchového fenotypu buňky a její role v rozvoji nádorového onemocnění

Regulation of plasticity of cell surface phenotype and its role in cancer progression
Anotace:
Fenotypová různorodost buněk v rámci jednoho nádoru se označuje jako nádorová heterogenita a je znakem probíhající klonální evoluce nádoru. Různé mechanismy (plasticita nádorových buněk, klonální evoluce a selekce) významně přispívají k progresi onemocnění, odpovědi a rezistenci k aplikované terapii. Schopnost části nádorových buněk změnit svou transkripční aktivitu a uniknout před působením terapie …více
Anotace:
itelu a na povrchu mezenchymálních nádorových kmenových buněk. Sca-1 je jeden z nejvíce používaných povrchových znaků myších buněk s fenotypem kmenových buněk a progenitorů v různých tkáních a rovněž u buněk se schopností tvořit nádory u řady myších modelů rakoviny. I přes časté využití Sca-1 není téměř znám regulační mechanizmus řídící "zapnutí" a "vypnutí" jeho exprese či jeho udržování v rámci buněčného …více
Abstract:
The presence of multiple cancer cell phenotypes within a single tumor often denoted as the intratumoral heterogeneity, is a mark of ongoing ‘evolution of cancer’. Pursued by the distinct mechanisms of cancer plasticity, clonal evolution, and selection, the intratumoral heterogeneity significantly contributes to the disease progression and the response and resistance to administered therapies. Such …více
Abstract:
us tissues and of the cells with tumor-initiating properties in several murine models of cancer. Despite its frequent use, the regulatory mechanisms responsible for its ‘off-and-on’ switching and cell phenotype maintenance are mostly unknown. We confirmed that its expression is modulated through the TGF-β family signaling. As the cellular secretome plays a crucial role in cell signaling and communication …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Karel Souček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D., MUDr. Petr Džubák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta