Theses 

Kultúrne štandardy Vietnamcov a ich vplyv na podnikanie a obchod – Ninh Doan Thi Hai

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ninh Doan Thi Hai

Bakalářská práce

Kultúrne štandardy Vietnamcov a ich vplyv na podnikanie a obchod

Kulturní standardy Vietnamců a jejich vliv na podnikání a obchod

Anotace: Cílem práce je přiblížit čtenáři vietnamskou kulturu, její standardy, zvyklosti nebo odlišnosti a jak tyto kulturní standardy ovlivňují podnikání a obchod. V konečném důsledku si tato práce klade za cíl zjistit i obchodní zvláštnosti Vietnamců při styku se zahraničními partnery. Práce je rozdělena do čtyř částí, přičemž v úvodní část práce zpracovává geografické, demokratické, politické a ekonomické údaje o zemi. Druhá kapitola se zabývá definicí kultury a modelů kultury v interkulturní analýze a aplikací modelů interkulturní charakteristiky předních antropologů na Vietnam. Práce se dále zaměřuje na kulturní elementy Vietnamu a jejich vliv na podnikání a obchod Vietnamců ve srovnání s Hofstede 6-D modelem kulturních dimenzí. Následně popisuje chování Vietnamců při obchodních stycích se zahraničními partnery. V poslední kapitole je zpracováno vlastní dotazníkové šetření o vlivu kulturních standardů Vietnamců na jejich podnikání a obchod v Slovenské republice.

Abstract: The aim of the bachelor thesis is to give the reader insight into the vietnamese culture, its standards, conventions or differences and how these cultural standards affect business and trade. In addition, this paper also aims to find out business peculiarities of the Vietnamese, when dealing with foreign business partners. The bachelor thesis is divided into four stages, where the introductory part processes geographic, demographic, political and economic data on the country. The second part deals with the definition of culture and models of culture in intercultural analysis and with the application of models of intercultural characteristics by world's leading anthropologists to Vietnam. After that, the paper focuses on the cultural elements of Vietnam and their impact on business and trade of Vietnamese in comparison with Hofstede's 6-D model of cultural dimensions. Subsequently, the bachelor thesis desribes the behavior of the Vietnamese, when dealing with their business partners. In the last chapter is processed the own questionnaire survey about the impact of Vietnamese cultural standards on their business and trade in the Slovak Republic.

Abstract: Cieľom práce je priblížiť čitateľovi vietnamskú kultúru, jej štandardy, zvyklosti alebo odlišnosti a ako tieto kultúrne štandardy vplývajú na podnikanie a obchod. V konečnom dôsledku si táto práca kladie za cieľ zistiť aj obchodné zvláštnosti Vietnamcov pri styku so zahraničnými partnermi. Práca je rozdelená do štyroch častí, pričom v úvodná časť práce spracováva geografické, demokratické, politické a ekonomické údaje o krajine. Druhá kapitola sa zaoberá definíciou kultúry a modelov kultúry v interkultúrnej analýze a aplikáciou modelov interkultúrnej charakteristiky popredných antropológov na Vietnam. Práca sa ďalej zameriava na kultúrne elementy Vietnamu a ich vplyv na podnikanie a obchod Vietnamcov v porovnaní s Hofstedeho 6-D modelom kultúrnych dimenzií. Následne popisuje správanie Vietnamcov pri obchodných stykoch so zahraničnými partnermi. V poslednej kapitole je spracované vlastné dotazníkové šetrenie o vplyve kultúrnych štandardov Vietnamcov na ich podnikanie a obchod v Slovenskej republike.

Klíčová slova: obchodný, podnikatelský protokol, kulturní elementy, vietnamská kultura, vietnamští podnikatelé, podnikání a obchod, interkulturní analýza, kultura, kulturní standardy

Keywords: Vietnamese businessmen, business protocol, business and trade, cultural elements, intercultural analysis, cultural standards, vietnamese culture, culture

Klíčová slova: vietnamskí podnikatelia, obchodný, podnikateľský protokol, podnikanie a obchod, kultúrne elementy, interkultúrna analýza, kultúrne štandardy, vietnamská kultura, kultúra

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: Soňa Gullová
  • Oponent: Miroslava Manová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40829


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:35, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz