Martina ŠLOSÁRIKOVÁ

Bakalářská práce

Maskulinita a feminita v medziľudských vzťahoch

Masculinity and femininity in interpersonal relationships
Abstract:
The thesis entitled Masculinity and Femininity in Interpersonal relationships is focused on the area of gender, determining the differences and relationships between gender types (masculine, feminine and androgynous type) and the categories interpersonal behavior defined by T. Leary in his Interpersonal Diagnosis of Personality questionnaire (ICL) concerning university students. The theoretical part …více
Abstract:
Moja práca s názvom Maskulinita a feminita v medziľudských vzťahoch sa zameriava na oblasť genderu, zisťovanie rozdielov a vzťahov medzi genderovými typmi (maskulínny, femínny a androgýnny typ) a kategóriami interpersonálneho správania vymedzenými T. Learym v jeho Dotazníku interpersonálnej diagnózy (ICL) u vysokoškolských študentov. V teoretickej časti môjho príspevku sa venujem vysvetlením pojmu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016
Zveřejnit od: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Simona Dobešová Cakirpaloglu, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLOSÁRIKOVÁ, Martina. Maskulinita a feminita v medziľudských vzťahoch. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie