Theses 

Logistický řetězec, hmotný a informační tok, skladové hospodářství v konkrétním podniku – Viktor Till

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Moravská vysoká škola Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika ve veřejném sektoru

Viktor Till

Bakalářská práce

Logistický řetězec, hmotný a informační tok, skladové hospodářství v konkrétním podniku

Logistics Chain, Material and Information Flow, Warehousing Activities in a Specific Enterprise

Anotace: Předmětem bakalářské práce je ?Logistický řetězec, hmotný a informační tok, skladové hospodářství v konkrétním podniku?. Teoretická část je zaměřena na pojetí logistiky, popis logistických řetězců, řízení materiálového toku, skladovému hospodářství a informačnímu systému. V praktické části je nastíněna stávající situace ve firmě Adriana ? výrobce těstovin s.r.o., popsány probíhající logistické činnosti a řešení zjištěných nedostatků. Cílem bakalářské práce je analýza a hodnocení logistických činností ve firmě.

Abstract: The subject of this bachelory thesis is ?Logistics Chain, Material and Information Flow, Warehousing Activities in a Specific Enterprise?. The theoretical part is focused on the conception of logistics, description of logistics chains, warehousing activities, material flow management and information system. There is outlined the current situation in Adriana ? producer of pasta, description of current logistics activites and solution to detected deficiencies in the practical part. The aim of this thesis is analyse and performance logistics measurement in enterprise.

Klíčová slova: Logistický řetězec, dodavatel, zásoba, distribuce, skladování, výrobek

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010
  • Zveřejnit od: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Anežka MACHÁTOVÁ

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Moravská vysoká škola Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc

Jak správně citovat práci

Till, Viktor. Logistický řetězec, hmotný a informační tok, skladové hospodářství v konkrétním podniku. Olomouc, 2010. bakalářská práce (Bc.). Moravská vysoká škola Olomouc. Moravská vysoká škola Olomouc

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 23:06, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz