Bc. Tibor Zauko

Diplomová práce

Kontejnerizace Flowmon Sondy

Containerization of Flowmon Probe
Abstract:
This Master's thesis focuses on the problem of containerization of a~network monitoring solution, the Flowmon Probe. It briefly introduces the Docker containerization technology and the architecture of the Flowmon Probe. This thesis further describes the process of containerizing the probe. Its result is a containerized Flowmon probe, capable of obtaining its configuration from a server developed for …více
Abstract:
Práca sa sústredí na problematiku kontajnerizácie riešenia na monitorovanie siete, Flowmon sondy. Stručne predstavuje kontajnerizačnú technológiu Docker aj architektúru Flowmon sondy. Práca ďalej popisuje postup kontajnerizácie sondy. Jej výsledkom je kontajnerizovaná podoba Flowmon sondy, schopná získavať konfiguráciu od servera vyvinutého pre tento účel v rámci tejto práce.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Minařík, PhD.
  • Oponent: RNDr. Petr Velan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma