Marek Surovčík

Bakalářská práce

Analýza bezpečnosti cestnej premávky na križovatke Ostravská - Karvinská - Těšínská v obci Těrlicko

Analysis of Traffic Safety on Intersection Ostravská - Karvinská - Těšínská in Těrlicko-City
Anotace:
Obsahom tejto bakalárskej práce je analýza bezpečnosti cestnej premávky na križovatke Ostravská – Karvinská – Těšínská v obci Těrlicko. V prvej časti sa práca zaoberá posúdením súčasného stavu, jeho popisom, prevedením dopravných prieskumov spolu s analýzou dopravnej nehodovosti a video analýzou konfliktných situácií. Druhá časť práce sa zameriava sa návrh potrebných opatrení na zvýšenie plynulosti …více
Abstract:
Presented bachelors paper deals with traffic safety analysis of Ostravská – Karvinská – Těšínská crossroad in Ťěrlicko. First part of the paper is dedicated to current state review, traffic examination with accidents analysis and conflict situations video analysis. Next sections are focused on fluency and safety increasing arrangements as well as on crossroad passability improvements. Capacity calculations …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní inženýrství