Bc. Pavla Koňaříková, DiS.

Master's thesis

Sledování psychických a kognitivních funkcí u pacientů po akutní cévní mozkové příhodě (MMSE)

Tracking of mental and cognitive functions of patiens after an acute attack of cerebrovascular accident (MMSE)
Abstract:
Souhrn: Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením psychických a kognitivních funkcí pomocí testovací škály Testu psychických a kognitivních funkcí, (Mini-Mental State Examination - MMSE) u pacientů po akutní atace cévní mozkové příhody hospitalizovaných na I. Neurologické klinice Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně. Výsledky potvrdily pozitivní vliv rehabilitační terapie na psychické a kognitivní …more
Abstract:
Summary: This diploma thesis deals with an evaluation of mental and cognitive by means of the testing scale of the test of mental and cognitive functions (Mini-Mental State Examination - MMSE) of patients after an acute attack of a cerebrovascular accident hospitalized in the Department of Neurology of St.Anne's University Hospital Brno. The results validate the positive influence of the rehabilitation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Martina Tarasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta