Pavlína STRNADOVÁ

Bakalářská práce

Měření půdní vlhkosti a teploty

Soil moisture and temperature measurement
Anotace:
Tato práce uvádí stručně do problematiky půdy z hlediska jejích vlastností souvisejících s vlhkostí a teplotou. Dále se zabývá kritickým hodnocením metod měření půdní vlhkosti a teploty a popisuje je. Udává přehled komerčně dostupných systémů pro tato měření a zabývá se otázkou použití systémů v rámci konceptu precizního zemědělství.
Abstract:
This work briefly introduces the issue of soil in terms of its features related to moisture and temperature. It also deals with critical evaluation of soil moisture and temperature measurement methods and describes them. It gives an overview of commercially available systems for these measurements. And it deals with the usage of systems within the concept of precision agriculture.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Robert Vik, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRNADOVÁ, Pavlína. Měření půdní vlhkosti a teploty. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika