Mariam Zangurashvili, MPA

Diplomová práce

The main reasons for migration of young educated people from Georgia

The main reasons for migration of young educated people from Georgia
Anotace:
Účelem studie je navrhnout a vysvětlit skutečnost, že mladí a vzdělaní lidé z Gruzie mají mnoho překážek a obtíží při hledání důstojného zaměstnání ve své zemi a na druhé straně mají mnoho atraktivních a výhodných možností v zahraničí. Tato studie si klade za cíl poskytnout podrobné informace o současné existující politické a migrační situaci v Gruzii, představuje a poskytuje pohled na názory mladých …více
Abstract:
The purpose of the study is to propound and explain the fact that young and educated people from Georgia have many barriers and difficulties to find a decent job in their own country and on the other hand, have many attractive and advantageous possibilities abroad. This study aims to provide detailed information on current existing policy and migration situation in Georgia, presents and provides us …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií