David GRILL

Bachelor's thesis

SCADA Control Web a zpracování dat

SCADA Control Web and data processing
Abstract:
Práce se zabývá možnostmi, jakými je možné získávat a zpracovávat data z monitorovaných procesů pomocí SCADA systému Control Web
Abstract:
This thesis is focused on SCADA Control Web and data processing. I am describing on DBnet32, DBNet/IP, OPC and ODBC. Then I am comparing DBNet32 and DBNet/IP
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 6. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Basl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRILL, David. SCADA Control Web a zpracování dat. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Applied Electrical Engineering / Applied Electrical Engineering