Bc. Anna Holíková

Diplomová práce

Uplatňování principů Montessori pedagogiky na Montessori základních školách

Principles of Montessori Pedagogy and Their Application in Montessori Elementary Schools
Anotace:
Diplomová práce zjišťuje, jak jsou na českých základních Montessori školách uplatňová-ny principy Montessori pedagogiky. Tento vzdělávací směr vyžaduje ze stran učitelů velké nároky, kterým ve výuce často nejsou schopno dostát. Výzkum zahrnuje výsledky kvalitativního šetření realizovaného počátkem roku 2019 technikou rozhovorů s učitelkami v základních Montessori školách a pozorování v Montessori třídách …více
Abstract:
The diploma thesis deals with applying principles of Montessori pedagogy at Czech primary Montessori schools. This educational system requires great demands from teachers, which they are often unable to meet in teaching. The research includes the results of a qualitative survey conducted at the beginning of 2019 by a method of interviewing teachers in primary Montessori schools and observing in Montessori …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holíková, Anna. Uplatňování principů Montessori pedagogiky na Montessori základních školách. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe