Mgr. Zdenka Hašanová, Ph.D.

Disertační práce

Structure-specific endonucleases in DNA repair

Structure-specific endonucleases in DNA repair
Anotace:
Úvod. Genómová stabilita je neustále ohrozovaná exogénnymi a endogénnymi faktormi. Ochranu genetického materiálu zabezpečujú rôzne DNA opravné mechanizmy, ktoré neustále rozoznávajú a opravujú DNA poškodenia, ktorého môžu potenciálne viesť ku karcinogenéze. DNA oprava je vykonávaná rôznymi typmi enzýmov. V tejto dizertačnej práci sa zameriavame na štruktúrne špecifické endonukleázy, ktoré štiepia rôzne …více
Abstract:
Background. Genome integrity is continuously challenged by exogenous or endogenous factors. To prevent global DNA damage potentially leading to tumorigenesis, DNA lesions need to be permanently recognized and repaired. A large set of proteins contribute to DNA repair. In this thesis we focus on structure-specific endonucleases functioning in resolution of various intermediates arising during DNA replication …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie

Práce na příbuzné téma