Bc. Tereza Říhová

Bakalářská práce

Praktické vyučování a výukové metody používané v oboru Logistické a finanční služby

Practical training and the teaching methods used in field Logistics and financial services
Anotace:
Bakalářská práce "Praktické vyučování a výukové metody používané v oboru Logistické a finanční služby" popisuje praktické vyučování a použití vyučovacích metod, které mohou být použity v odborném výcviku. V bakalářské práci jsou popsány a rozděleny jednotlivé metody, které jsou užitečné pro výuku Logistické a finanční služby i s praktickými ukázkami daného oboru. Dále je zde popsán obor Logistické …více
Abstract:
Bachelor thesis "Practical teaching and learning methods used in the field of logistics and financial services" describes practical training the use of teaching methods that can be used in vocational training. The thesis describes a distributed various methods that are useful for teaching Logistics and financial services with practical examples in the field. Further the field of Logistics and financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta