Theses 

Praktické vyučování a výukové metody používané v oboru Logistické a finanční služby – Bc. Tereza Říhová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Říhová

Bakalářská práce

Praktické vyučování a výukové metody používané v oboru Logistické a finanční služby

Practical training and the teaching methods used in field Logistics and financial services

Anotace: Bakalářská práce "Praktické vyučování a výukové metody používané v oboru Logistické a finanční služby" popisuje praktické vyučování a použití vyučovacích metod, které mohou být použity v odborném výcviku. V bakalářské práci jsou popsány a rozděleny jednotlivé metody, které jsou užitečné pro výuku Logistické a finanční služby i s praktickými ukázkami daného oboru. Dále je zde popsán obor Logistické a finanční služby a praktického vyučování tohoto oboru.

Abstract: Bachelor thesis "Practical teaching and learning methods used in the field of logistics and financial services" describes practical training the use of teaching methods that can be used in vocational training. The thesis describes a distributed various methods that are useful for teaching Logistics and financial services with practical examples in the field. Further the field of Logistics and financial services and practical training in this field.

Klíčová slova: výukové metody, volba výukových metod, vyučování, praktické vyučování, vzdělávání a odborná příprava, žák a učitel praktického vyučování, teaching methods, choice of teaching methods, teaching, practical training, education and training, pupil and teacher of practical training

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz