Bc. Michal Bock

Diplomová práce

Řízení nákladů jako nástroj řízení podnikových procesů

Cost management as a tool for business process management
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce je zmapovat podnikové procesy ve společnosti a náklady, které vytvářejí tyto procesy. V teoretické části své diplomové práce se zabývám objasněním základních pojmů, jako jsou podnikové procesy, restrukturalizace, taktéž definuji náklady jak z hlediska všeobecného, tak i konkrétního. V praktické části své diplomové práci se věnuji aplikace konkrétních metod řízení nákladů …více
Abstract:
The subject of my thesis was to map the business processes in the company and the costs that make up these processes. In the theoretical part of the thesis deals with the explanation of basic concepts, such as business processes, restructuring, also define costs in terms of both the general and the specific. In the practical part of my thesis I have examined the application of specific methods of cost …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní