Bc. Jana ŠNEBERGEROVÁ

Diplomová práce

Obraz evropské kinematografie v programu českých televizí. Obraz evropské kinematografie ve Filmovém klubu České televize.

The picture of European cinematography in Czech televisions programmes. The picture of European cinematography in the Czech Television Film Club.
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o obrazu evropské kinematografie, zúženého na obraz vybraných vzorků východoevropské kinematografie ? Polska, Maďarska a Rumunska. První část práce je věnována vysvětlení pojmu evropské kinematografie a stručně charakterizuje její vývoj. V druhé části práce je vymezena dramaturgická a programová koncepce Filmového klubu České televize a jeho zaměření. V poslední části …více
Abstract:
This work deals with the picture of European cinematography, limited into the picture of selected samples of East-European cinematographies ? Poland, Hungary and Romania. The first part defines the term cinematography and depicts briefly its development. The dramaturgical and programme conception of the Czech Television Film Club and its specialization is specified in the second part. The last chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Kastner

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠNEBERGEROVÁ, Jana. Obraz evropské kinematografie v programu českých televizí. Obraz evropské kinematografie ve Filmovém klubu České televize.. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/