Jiřina Boušová

Bakalářská práce

Representations of the Mammy figure in white Southern literature of the post-war period (1945–1960)

Representations of the Mammy figure in white Southern literature of the post-war period (1945–1960)
Anotace:
Ztvárnění postavy “Mammy” v bělošské literatuře amerického Jihu v poválečných letech (1945-1960) Tato bakalářská práce se soustředí na postavu “Mammy” a její ztvárnění ve třech poválečných dílech jižanských autorů: Truman Capote, Other Voices, Other Rooms (1948); William Styron, Lie Down in Darkness (1951); Harper Lee, To Kill a Mockingbird (1960). Krátká shrnutí dějů těchto knih jsou příloze III. …více
Abstract:
Representations of the Mammy figure in white Southern literature of the post-war period (1945–1960) This thesis deals with the Mammy figure and its representation in three post-war novels by Southern writers: Truman Capote’s 1948 novel, Other Voices, Other Rooms; William Styron’s 1951 novel, Lie Down in Darkness; and Harper Lee’s 1960 novel, To Kill a Mockingbird. Brief summaries of primary literature …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2014
  • Vedoucí: Ph.D. Gregor Kalinowski
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College

AKCENT College

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk

Práce na příbuzné téma