Veronika Egerová

Bakalářská práce

Spisovnost a nespisovnost v projevech politiků v pořadu Otázky Václava Moravce

Formal and Informal Language in Political Speeches on the Otázky Václava Moravce Television Show
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vyjadřováním politiků v televizní diskuzi. Porovnává, zda mluvčí užívá více spisovnou, nebo nespisovnou vrstvu jazyka. V praktické části se soustředí na výzkum a analyzuje neadekvátní prvky v projevech mluvčích. V závěru shrnuje a hodnotí veškeré poznatky.
Abstract:
This Bachelor thesis occupies with expressing of the politicians on television debate. Compares whether speaker uses more literary or non-literary language. The practical part is focused on the research and analyzes the inappropriate elements in the speeches of the speakers. In conclusions it summarises and evaluates all findings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 9. 2013
Zveřejnit od: 13. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Egerová, Veronika. Spisovnost a nespisovnost v projevech politiků v pořadu Otázky Václava Moravce. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.9.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 9. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN