Bc. Pavla Synková

Diplomová práce

Analýza logopedické intervence v mateřské škole v Jihomoravském kraji

Analysis of speech therapy on kindergarten in South Moravian Region
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku logopedické intervence u dětí v mateřské škole. Hlavním cílem výzkumného projektu je analýza logopedické intervence v mateřské škole v Jihomoravském kraji. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o psychomotorickém vývoji a dovednostech dětí v předškolním věku, o logopedické intervenci a o častých …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on one topic from the field of speech therapy intervention with pre-school children. The main object of the research project is analysis of speech therapy intervention at kindergarten in South Moravian Region. The study is structured into theoretical background and the research. The theoretical part, which is made of three chapters, includes information about psychomotor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta