Bc. Petra Pleskačová

Diplomová práce

Aktuální zkušenosti s drogami na 2. stupni ZŠ, možná preventivní opatření

Actual experiences with habit-forming substances on second grade of primary school and possible preventive precautions
Anotace:
Diplomová práce „Aktuální zkušenosti s drogami na 2. stupni ZŠ, možná preventivní opatření“ se zabývá aktuálními drogovými zkušenostmi mládeže. Ve své teoretické části poskytuje základní informace o historii a účincích návykových látek. Ve výzkumné části se práce zabývá zpracováním odpovědí dotazovaných respondentů, kde se snaží zjišťovat v jaké míře se respondenti setkali s drogou a jaké jsou jejich …více
Abstract:
The dissertation “Current drugs experiences of second grade elementary scholars, possible preventive precautions” attend to current drugs experiences of teen-agers. The theoretical part provides essential information about history and effects of drugs. Following part elaborates on results of the actual research carried out on the sample of respondents and tries to discover the extent of scholars’ contiguity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta