Dominik Jaroš

Diplomová práce

Vyhodnocení dopadu ESI fondů na hospodářský růst vybraných zemí EU

Assessing the impact of ESI funds on economic growth in selected EU countries
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) na hospodářském růstu. V první kapitole práce seznamuje se základní teorií hospodářského růstu a identifikuje jeho hlavní determinanty. Druhá kapitola charakterizuje ESI fondy a začleňuje je do kontextu vývoje kohezní politiky. Následně na základě rešerše literatury identifikuje hlavní závěry dopadů ESI fondů …více
Abstract:
This thesis deals with the impact of European Structural and Investment Funds (ESIF) on economic growth. The first chapter introduces the basic theory of economic growth and identifies its main determinants. The second chapter characterizes the ESIF and explains its role in the context of the development of cohesion policy. Subsequently, based on literature review, it identifies the main findings of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2021
  • Vedoucí: Ondřej Sankot
  • Oponent: Martina Jiránková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84597

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod