Bc. Radka Růžičková

Diplomová práce

Spotřební vydání: socioekonomické, demografické a prostorové diferenciace regionů soudržnosti České republiky

Household consumption: socio-economic, demographic and spatial differentiation of cohesion regions in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na identifikaci souvislostí mezi demografickými a socioekonomickými indikátory a spotřebním vydáním domácností v České republice na úrovni regionů soudržnosti. Pro dosažení těchto cílů byla použita metoda shlukové analýzy, kvalitativní analýza pro interpretaci výsledků shlukové analýzy a komparativní metoda pro hodnocení prostorové diferenciace. Ke shlukové analýze byla …více
Abstract:
The thesis is focused on identification of context between demographic and socioeconomic indicators and household consumption in the Czech Republic at the level of cohesion regions. Cluster analysis, qualitative analysis for interpretation of cluster analysis results and comparative method for evaluation of spatial differentiation were used to achieve these goals. Data from socio-economic and demographic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií