Mgr. et Mgr. Bc. et Bc. Lucie Stará

Diplomová práce

Veřejný zájem a ochrana kulturních památek

Public Interest and Protection of Cultural Monuments
Anotace:
Diplomová práce se zabývá prosazováním veřejného zájmu při ochraně kulturních památek. V úvodu se věnuji vymezení základních pojmů a také principů, na kterých stojí či by měla stát ochrana kulturních památek. Mou snahou je přiblížit veřejnoprávní režim regulace ochrany kulturních památek tak, jak ho stanoví příslušná právní úprava. Následná analýza legislativních zakotvení ochrany kulturních památek …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the promotion of public interest in the protection of cultural monuments. In the introduction I propose a definition of fundamental concepts and principles on which the State cultural relics protection is based, or should be based. My goal is to present the public regulatory regime of protection of cultural heritage, as it is set by the relevant legislation. Subsequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta