Jan Syrovátka

Bakalářská práce

Anestezie a její využití v přednemocniční neodkladné péči

Anesthesia and its Use in Prehospital Emergency Care
Anotace:
SYROVÁTKA, Jan. Anestezie a její využití v přednemocniční neodkladné péči. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: MUDr. Jiří Knor, PhD., Praha 2023. Bakalářská práce se zabývá tématem Anestezie a jejím využitím v přednemocniční neodkladné péči. Teoretická část se věnuje anestezii celkově a komplexně. Nabízí přehled o jednotlivých postupech a doporučení …více
Abstract:
SYROVÁTKA, Jan. Anesthesia and its use in pre-hospital care. Medical University, o. p. s. Degree of qualification: Bachelor (Bc.). Supervisor: MUDr. Jiří Knor, PhD., Prague 2023. The bachelor's thesis deals with the topic of Anesthesia and its use in pre-hospital emergency care. The theoretical part deals with anesthesia in general. It offers an overview of individual procedures and recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2023
  • Vedoucí: MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. et Mgr. Josef Taybner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická