Bc. Marek Metz

Diplomová práce

Faktory spokojenosti zákazníků při čerpání služeb CK.

Factors of Customer Satisfaction while Using the Services of Travel Agencies.
Anotace:
Diplomová práce je na téma Faktory spokojenosti zákazníků při čerpání služeb cestovních kanceláří. Práce je rozdělena na část teoretickou, část praktickou a vlastní doporučení a návrhy. Teoretická část se zabývá hodnocením klientů dle odborné literatury a obsahuje definice souvisejících pojmů. Dále popisuje služby cestovních kanceláří, dotazníkové šetření a legislativní úpravu cestovního ruchu. Praktická …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of Customer Satisfaction Factors in Drawing Travel Agency Services. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part deals with the evaluation of clients according to professional literature and contains definitions of related concepts. It also describes travel agency services, questionnaire surveys and legislation on tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.
  • Oponent: Michal Červinka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání