Bc. Jana Rezková

Master's thesis

Automaty na školách

Food dispensers in schools
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou automatů na školách. Teoretická část podává stručný přehled o historii prodejních automatů, legislativě o automatech na školách u nás a v zahraničí. Další kapitoly se věnují dětské obezitě, vlivu školy, školního prostředí a rodiny na stravovací návyky a výživu dětí. Součástí praktické části je vyhodnocení dotazníkového šetření týkající se rozšíření prodejních …more
Abstract:
This thesis deals with vending machines for foods and beverages in schools. The theoretical part provides a brief overview of the history of vending machines, vending machines and legislation in schools in our country and abroad. Other chapters are devoted to childhood obesity, the impact of the school, the school environment and family on eating habits and nutrition of children. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Veronika Suchodolová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta