Bc. Anežka Tomková

Diplomová práce

Testování vlivu léčebné rehabilitace na funkci horní končetiny u osob po traumatickém poškození krční míchy pomocí zařízení SunBall

Testing of influence of medical rehabilitation on upper limb function at people with cervical spinal cord injury via device SunBall
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem léčebné rehabilitace na funkci horní končetiny u osob v chronickém stádiu po traumatickém poškození krční míchy. Soubor čítal 10 osob (41,9 ± 15,33 let) s neurologickou úrovní léze v rozmezí C2 až T1 a rozsahem míšní léze A až D, které pravidelně docházejí na rehabilitaci do ParaCENTRA Fenix. Pomocí zařízení SunBall využívající optické zpětné vazby byla testována dominantní …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the influence of medical rehabilitation of the function of the upper limb in persons in chronic stage after traumatic damage of the cervical spinal cord. The group contained 10 persons (41.9 ± 15.33 years) with a neurological level of injury from the C2 to T1 and the spinal cord range A to D that regularly visit rehabilitation in ParaCENTRUM Fenix. Using a SunBall device …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Petr Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta