Keerthana Madehalli Janardhan Iyengar

Diplomová práce

Design of Control System based on Virtual Twin

Design of Control System based on Virtual Twin
Anotace:
Je potřeba drastických změn v oblasti výroby od tradiční výroby až po inteligentní výrobu. Digitální dvojče je koncept, který se používá pro digitální reprezentaci fyzického systému. Digitální dvojče je klíčovým aktivem pro inteligentní výrobní linku. Výrobní řízení a plánování lze pomocí digitálního twin ve výrobním procesu zpřesnit. V tomto projektu je podrobně popsáno, jak je digitální dvojitý systém …více
Abstract:
There is a need of drastic changes in the field of production from traditional manufacturing to smart manufacturing. Digital twin is the concept which is used for digital representation of a physical system. Digital twin is the key asset for smart factory production line. Production control and planning can be made precise with the help of digital twin in manufacturing process. In this project it is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Radim Kraut
  • Oponent: Štěpán Ožana

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava