Bc. Lucie MARKOVÁ

Diplomová práce

Kontakty dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou dítěte

Contacts of a Child in Foster Care with a Child's Biological Family
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kontakty dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou dítěte. Cílem práce bylo zmapovat zkušenosti dětí v pěstounské péči s kontakty s biologickou rodinou. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na přiblížení systém náhradní rodinné péče, dále vysvětluje rozdíly mezi dílčími formami náhradní rodinné péče. Pozornost je věnována …více
Abstract:
The diploma thesis deals with contacts of a child in foster care with a child's biological family. The aim of this work was to map the experiences of children in foster care with contacts with biological family. The diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on approaching the system of surrogate family care, further explains the differences between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Hana Francová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Lucie. Kontakty dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou dítěte. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses j91yei j91yei/2
15. 8. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 8. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.