Bc. Vlastimil Hrabina

Master's thesis

Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti

The Assessment and Design of Selected Security Planning Documents in a Selected Company
Abstract:
V teoretické části práce bude student diskutovat o právním ohraničení bezpečnostní plánovací dokumentace a to i v kontextu analýzy rizik a vybraných aspektů bezpečnosti a ochrany. Znalostní základna umožní stanovit východiska pro praktickou část, v rámci které bude realizováno posouzení a návrh vybrané formy bezpečností plánovací dokumentace ve zvolené společnosti.
Abstract:
In the theoretical part, students will discuss the legal border security planning documents and even in the context of risk analysis and selected aspects of safety and security. The knowledge base will set the basis for practical, in terms of which will be implemented assessment and design of selected forms of security planning documents in the selected company.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015
Accessible from:: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hrabina, Vlastimil. Posouzení a návrh vybrané formy bezpečnostní plánovací dokumentace ve zvolené společnosti. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe