Helena DOBRÁ

Bakalářská práce

Urbanizace a suburbanizace v Plzeňském kraji od začátku 20. století

Urbanization and suburbanization in Pilsen region since 20th century
Anotace:
Tato bakalářská práce hodnotí míru urbanizace v Plzeňském kraji od začátku 20. století a vymezuje suburbanizační území v Plzeňském kraji v roce 2011. Jako parametry hodnocení urbanizačních procesů byly použity počty obyvatel, počty domů a hlavní směr vyjížďky do zaměstnání v obcích Plzeňského kraje. Zjištěné hodnoty míry urbanizace a území suburbanizace byly graficky znázorněny pomocí programu ArcGIS …více
Abstract:
This bachelor thesis evaluates a rate of urbanization in Pilsen Region from the beginning of the 20th century and delimits an area of suburbanization in Pilsen Region in 2011.As parameters of evaluation of process of urbanization we used a number of inhabitants, a number of houses and main directions of commuting to work in urban areas in Pilsen Region. Ascertained value of urbanization and area of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOBRÁ, Helena. Urbanizace a suburbanizace v Plzeňském kraji od začátku 20. století. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání