Veronika Faltysová

Diplomová práce

Concept of marketing communication strategy of the firm ESAB

Návrh marketingové komunikační strategie firmy ESAB
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se věnovala návrhu marketingové komunikační strategie z pohledu účasti firmy na veletrhu. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky marketingu a marketingové komunikace a definuje postavení veletrhu v rámci komunikačního mixu. V praktické části jsem popsala přípravu a prezentaci firmy ESAB na veletrhu, dále jsem na základě svých poznatků a dostupných dat vyhodnotila …více
Abstract:
I concerned with concept of marketing communication strategy from the point of view of firm's participation in trade fair. Theoretic part includes introduction to opportunities of marketing and marketing communication and defines meaning of trade fair within communication mix. Practical part describes preparing and presentation of the firm ESAB in trade fair, further I evaluate efficiency and success …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Aleš Plíhal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23905