Veronika Faltysová

Master's thesis

Concept of marketing communication strategy of the firm ESAB

Návrh marketingové komunikační strategie firmy ESAB
Abstract:
Ve své diplomové práci jsem se věnovala návrhu marketingové komunikační strategie z pohledu účasti firmy na veletrhu. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky marketingu a marketingové komunikace a definuje postavení veletrhu v rámci komunikačního mixu. V praktické části jsem popsala přípravu a prezentaci firmy ESAB na veletrhu, dále jsem na základě svých poznatků a dostupných dat vyhodnotila …more
Abstract:
I concerned with concept of marketing communication strategy from the point of view of firm's participation in trade fair. Theoretic part includes introduction to opportunities of marketing and marketing communication and defines meaning of trade fair within communication mix. Practical part describes preparing and presentation of the firm ESAB in trade fair, further I evaluate efficiency and success …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2011
  • Supervisor: Petr Král
  • Reader: Aleš Plíhal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23905