Jakub Trnka

Bakalářská práce

Hodnotenie efektivity elektronických služieb verejnej správy

Hodnocení efektivity elektronických služeb veřejné správy
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku eGovernmentu v České republice a hodnocení dvou vybraných elektronických služeb. Cílem je popsat stav eGovernmentu v ČR a poskytnout veřejné správě doporučení pro jeho další rozvoj. Práce obsahuje informace o historickém vývoji eGovernmentu v ČR, o nejvýznamnějších projektech a o stavu českého eGovernmentu ve srovnání se zahraničím. Praktická část popisuje …více
Abstract:
The thesis is focused on issues in eGovernment of Czech Republic and evaluation of two selected e-services. The target is to describe the state of eGovernment in Czech Republic and to offer to public administration some recommendations to its future development. The thesis consists of information about historic development of eGovernment in Czech Republic, about the most significant projects and about …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na problematiku eGovernmentu v Českej republike a hodnotenie dvoch vybraných elektronických služieb. Cieľom je popísať stav eGovernmentu v ČR a poskytnúť verejnej správe doporučenia pre jeho ďalší rozvoj. Práca obsahuje informácie o historickom vývoji eGovernmentu v ČR, o najvýznamnejších projektoch a o stave českého eGovernmentu v porovnaní so zahraničím. Praktická časť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Jiří Voříšek
  • Oponent: Martin Ješuta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41412