Mgr. Sofia Sämannová

Bachelor's thesis

Anarchie in der DDR-Eine Retrospektive der ostdeutschen Punkbewegung.

Anarchy in the GDR- a retrospective about the punk movement in Eastern Germany
Abstract:
This thesis is focused on the punk movement in German Democratic Republic, which was ruled by communists. This movement expanded there in the early 80s . The fans of Punk were considered as enemies of the state, as they didnt follow the system in NDR. The theoretical part describes the main characteristics of the NDR-punk and its development until 1989. The practical part focuses on retrospective of …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá punkovým hnutím v německé demokratické republice, kde vládla komunistická diktatura. Toto hnutí se zde rozšířilo na začátku 80. let a příznivci Punku byli považovány za nepřítele státu, protože nesouhlasili se systémem, který v NDR vládnul. Teoretická část práce popisuje hlavní charakteristiky NDR-Punku a jeho vývoj do roku 1989. Praktická část se zaměřuje na Retrospektivu …viac
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Jan Budňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta