Mgr. Marian Varga, Ph.D.

Disertační práce

Charakterizace systémů nespecifické transdukce plazmidů u Staphylococcus aureus

Charakterizace systémů nespecifické transdukce plazmidů u Staphylococcus aureus
Anotace:
Staphylococcus aureus je významným lidským a zvířecím patogenem způsobujícím onemocnění v rozsahu od mírných zánětů kůže až po život ohrožující sepse. Neustále rostoucí počet multirezistentních kmenů tohoto bakteriálního druhu představuje v současnosti závažný celosvětový problém. Rychlá adaptace kmenů S. aureus na používaná antibiotika a antimikrobiální látky je způsobena především horizontálním přenosem …více
Abstract:
Staphylococcus aureus is a major human and veterinary pathogen causing a variety of diseases ranging from relatively minor skin and soft tissue infections to life threatening sepsis. The ever increasing number of multiresistant strains poses a serious threat to global healthcare system. A fast adaptation rate to antibiotics and antimicrobial compounds in S. aureus is mainly caused by horizontal gene …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 12. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  • Oponent: RNDr. Roman Hobza, Ph.D., doc. RNDr. Alena Španová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta