Radek Simkanič

Master's thesis

Deep Learning v analýze obrazu

Deep Learning in Image Analysis
Anotácia:
Tématem této diplomové práce je deep learning v analýze obrazu. V práci jsou popisovány principy a některé typy (umělých) neuronových sítí, následuje praktické seznámení s nimi a~jejich možné využití v praxi pro detekci objektů v obraze. Experimentovalo se s konvolučními neuronovými sítěmi na detekci volných a zaplněných parkovacích míst na parkovišti. Využil se k tomu objektově-orientovaný skriptovací …viac
Abstract:
Theme of this master's thesis is deep learning in image analysis. The thesis describes principles of (artificial) neural networks and describes several types of neural networks followed by familiarization and practical use for detection of objects in image. Convolution neural networks are chosen to demonstrate detection of free and occupied parking places. This work is based on object-oriented and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: Jan Gaura
  • Oponent: Tomáš Fabián

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika