Bc. Jana Skládaná

Diplomová práce

Kardiovaskulární rehabilitace u žen s onemocněním diabetes mellitus po akutní koronární příhodě

Cardiovascular rehabilitation in women with diabetes mellitus after acute coronary event
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnotit vliv dvanáctitýdenního kombinovaného tréninku v rámci kardiovaskulární rehabilitace u žen s diabetem po akutní koronární příhodě (DMf) ve srovnání se ženami bez diabetu po akutní koronární příhodě (NDMf) a s muži s diabetem po akutní koronární příhodě (DMm). Sledovány byly změny ukazatelů tolerance zátěže (Wpeak, Wpeak . kg-1, VO2peak, VO2peak . kg-1, RPPpeak), krevního …více
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate the effect of 12-week combined training within cardiovascular rehabilitation in women with diabetes mellitus (DM) after acute coronary event. The results were compared with women without DM and men with DM – both of them also experienced acute coronary event. There were evaluated the parameters of exercise tolerance, blood pressure, body weight and BMI. The results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta