Elina Grishaeva

Diplomová práce

Exploring the perceived impact of cultural differences on ethical behavior of expatriate managers and their Czech team members

Zkoumání vnímaného dopadu kulturních rozdílů na etické chování zahraniční manažerů a jejich českých týmových členů
Anotace:
Diplomová práce se zaměřila na individuální zkušenosti ruských manažerů a jejich českých podřízených s ohledem na jejich vnímání etického a neetického chování a vliv kultur na vnímání. Za účelem splnění cíle výzkumu, kvalitativní metodologie výzkumu byl vybrán, aby zjistit, co je vnímáno vliv kulturních rozdílů mezi ruskými manažery a české podřízených s ohledem na etické chování a získat hluboké porozumění …více
Abstract:
The diploma thesis focused on individual experiences of expatriate Russian managers and their Czech subordinates with regards to their perception of ethical and unethical behavior and the influence of the cultures on the perception. In order to fulfill the goal of the research, the qualitative research methodology was selected to discover what is perceived effect of cultural differences between Russian …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2020
  • Vedoucí: David Anthony Procházka
  • Oponent: Lucie Vrbová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81651