Elina Grishaeva

Master's thesis

Exploring the perceived impact of cultural differences on ethical behavior of expatriate managers and their Czech team members

Zkoumání vnímaného dopadu kulturních rozdílů na etické chování zahraniční manažerů a jejich českých týmových členů
Abstract:
Diplomová práce se zaměřila na individuální zkušenosti ruských manažerů a jejich českých podřízených s ohledem na jejich vnímání etického a neetického chování a vliv kultur na vnímání. Za účelem splnění cíle výzkumu, kvalitativní metodologie výzkumu byl vybrán, aby zjistit, co je vnímáno vliv kulturních rozdílů mezi ruskými manažery a české podřízených s ohledem na etické chování a získat hluboké porozumění …more
Abstract:
The diploma thesis focused on individual experiences of expatriate Russian managers and their Czech subordinates with regards to their perception of ethical and unethical behavior and the influence of the cultures on the perception. In order to fulfill the goal of the research, the qualitative research methodology was selected to discover what is perceived effect of cultural differences between Russian …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2020
  • Supervisor: David Anthony Procházka
  • Reader: Lucie Vrbová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81651