Yajun Meng

Disertační práce

Genderová mzdová mezera a diskriminace v Číně

Genderová mzdová mezera a diskriminace v Číně
Anotace:
Doktorská disertační práce je věnována výzkumu determinant mezd zaměstnanců pracujících na plný úvazek, konkrétně migrantů z venkova do měst a zaměstnanců - obyvatel měst - na čínském trhu práce. Zkoumá také rozdíl v odměňování žen a mužů v těchto skupinách. V doktorské disertační práci je k provedení empirické analýzy, založené na průřezových datech z čínského průzkumu příjmů domácností ve třech letech …více
Abstract:
The doctoral dissertation studies the determinants of the full-time employee wage for rural-urban migrants and urban residents in the Chinese labour market. It examines the difference in the gender wage gap between these two. The doctoral dissertation employs the extended Mincer Earnings Function and Blinder-Oaxaca decomposition method to undertake an empirical analysis based on three cross-sectional …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 2. 2021
  • Vedoucí: Antonio Rodríguez Andrés
  • Oponent: Ewa Lechman, Michal Tvrdoň, Jiří Balcar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava