Bc. Ines Kulenović

Bakalářská práce

Daňové a celní trestné činy

Tax and customs crimes
Anotace:
Cílem této práce je upozornit na problematiku v oblasti hospodářské trestné činnosti a na její hlavní příčiny. Dále chci především poukázat na trestné činy spojené s výběrem a odvodem daní v ČR, analyzovat faktory jejich vzniku a navrhnout možná řešení týkající se zkoumaných problémů. Stručně chci zmínit nově zavedené povinné registrační pokladny, které úzce souvisejí právě s pácháním trestného činu …více
Abstract:
The aim of this work is to draw attention to the issue of economic criminal activity and its main causes. I would also like to point out the crimes associated with the collection and payment of taxes in the Czech Republic, to analyse the aspects of their formation and suggest possible solutions regarding the examined issues. I want to briefly mention the newly introduced mandatory cash registers, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Tomica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání