Mgr. Lucie Hromádková

Diplomová práce

Slaďování rodinného a pracovního života matek na rodičovské dovolené

Work-life balance of mothers on parental leave
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice slaďování rodinného a pracovního života matek na rodičovské dovolené. Práce zachycuje pohled na to, jak pracující matky vypovídají o souběhu svých rolí matky a zaměstnankyně, jaké důvody je vedly k nástupu do zaměstnání a kterak vypovídají o tom, jak zaměstnání ovlivňuje roli matky a naopak jak mateřství ovlivňuje roli zaměstnankyně. Teoretická část popisuje …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is work-life balance of mothers on parental leave. The thesis describes how mothers combine the role of mother and employee, the reasons for taking up employment and how these roles influence to each other. Theoretical part decribes maternity and mother´s role, career of women and role conflicts. Further, maternity and parental leave with possible risks are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta