Aneta Šestáková

Bachelor's thesis

Analýza nabízených služeb v příspěvkové organizaci Sociální služby Šternberk

An Analysis of Offered Services in State-funded Institution Sociální služby Šternberk
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na sociální služby poskytované příspěvkovými organizacemi v České Republice. Práce se dělí na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou objasněny dva základní typy příspěvkových organizací. Největší pozornost je však věnována charakteristice, rozdělení a financování sociálních služeb. Praktická část je věnována analýze služeb konkrétní příspěvkové …more
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at social services given by state-funded institutions in the Czech Republic. The paper is divided into two parts: theoretical and practical. In the theoretical part there are clarified two basic types of state-funded institutions. The biggest attention is however given to characteristics, dismemberment and funding to social services. The practical part is dedicated to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016
Accessible from:: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šestáková, Aneta. Analýza nabízených služeb v příspěvkové organizaci Sociální služby Šternberk. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe