Bc. Göth Göth

Diplomová práce

Monitoring dopadů agrárních opatření pomocí DPZ

Monitoring the impacts of agricultural measures using Remote sensing
Anotace:
Diplomová práce prozkoumává možnosti pro monitoring posklizňových zbytků pomocí metod dálkového průzkumu Země v podmínkách ČR za využití hyperspektrálních a multispektrálních dat se zaměřením na klasifikaci družicových snímků Sentinel-2 a PlanetScope. Výzkum vychází z laboratorních a terénních experimentů popisujících spektrální chování obilných posklizňových zbytků při různě velkém pokrytí. Práce …více
Abstract:
This diploma thesis explores the possibilities of monitoring crop residue using hyperspectral and multispectral remote sensing methods in Czechia , with the focus on classification of Sentinel-2 and PlanetScope satellite imagery. The research is based on laboratory and field experiments describing the spectral behavior of grain crop residues with various levels of coverage. The work analyses selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Lukáš Herman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta