Tomáš MACKOVÍK

Diplomová práce

Pojem a obsah držby v právu římském a moderním

Term and Content of Possession in Roman and Modern Law
Anotace:
Držba je tradičním institutem soukromého práva, jemuž byla věnována patřičná pozornost již v římském právu. Od těch dob až dodnes si prošel jistým vývojem a přístup k němu se v čase měnil. Diplomová práce si klade za cíl analyzovat, jak se v minulosti vyvíjel pojem držby a vyjasnit samotnou podstatu tohoto institutu. Cílem práce je rovněž zhodnocení přístupu k držbě v platné právní úpravě České republiky …více
Abstract:
Possession is a traditional institute of private law, which has already been paid proper attention in Roman law. It has certainly developed since that time up to present and attitude to possession has changed over time, too. The aim of my master's thesis is to analyse how the concept of possession progressed in the past and to clarify the essence of the institute itself. Moreover, the thesis aims to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACKOVÍK, Tomáš. Pojem a obsah držby v právu římském a moderním. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses j9njko j9njko/2
28. 3. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
28. 3. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.