Bc. Klára KUBICZKOVÁ

Diplomová práce

Geometrická představivost u žáků středních škol

Geometric imagination of secondary school students
Anotace:
Diplomová práce se zabývá úrovní geometrické představivosti ţáků středních škol. Cílem diplomové práce je srovnání úrovně geometrické představivosti ţáků různých typů středních škol a zjistit, zda probrání tematického celku stereometrie úroveň geometrické představivosti ovlivní a zvýší. Práci tvoří dvě části a to teoretická a výzkumná. Teoretická část za pomoci odborné literatury popisuje a objasňuje …více
Abstract:
The thesis focuses on levels of geometric imagination in secondary schools' students. The aim of the thesis is to compare levels of geometric imagination in students of different types of secondary schools and to determine whether going through the whole theme of stereometry affects the level of their geometric imagination and possibly increases it. There are two parts of the thesis: theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBICZKOVÁ, Klára. Geometrická představivost u žáků středních škol. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Učitelství Matematiky (jednooborové) pro střední školy

Práce na příbuzné téma